GRAFISK COACHING

Graphic Coaching er det visuelle, livlige og det kreative

alternativ til 'ren' snak og samtale. Vi indlærer bedst, når

vi involverer samtlige sanser og intelligenser. Komplekse

emner bliver forståelige i denne illustrative farverige form.

Graphic Coaching synliggør samt fastholder selv det som

umiddelbart virker uvæsentligt, men ofte er ret afgørende.

Coaching gennem grafisk facilitering og mindmapping er

et effektivt redskab til nem overskueliggørelse af diverse

strategier, udviklings- og forandringsprocesser.


Vi folder papiret ud og gør brug af farvekridt og tuscher.

Vi taler, tegner, streger op, brainstormer, udfylder nogle

modeller og nedfælder værdifulde noter omhandlende dig

og målet med coachingen. Jeg skitsérer og visualiserer det

rum, hvori du hælder dine tanker og dine følelser. Alt dette

hjælper dig med at forstå, hvad der foregår i dit hoved og

i hjertet - samt til at forbinde og klarlægge vejen frem.


Er du i tvivl om hvad du vil, og hvordan du når det, får

du med Graphic Coaching vished og guidelines farvelagt

direkte foran dig. Ved at se dig selv udefra gennem mit

mindmap af præcise stikord, billeder, symboler og farver

struktureres emnet på den simple og overskuelige måde.

Af perspektivering og overblik opstår både erkendelser,

associationer, mønstre, beslutninger samt løsninger.

Når dine oplevelser er meningsfulde, klarer du dig bedst.

Som aktiv deltager i eget liv, og ikke passiv tilskuer, har

du friheden til at søge og finde meningen samt forme livet

ud fra givne rammer og betingelser. Du kan selv påvirke

fremtiden - når blot du vælger, at ville det. Med Graphic

Coaching giver dette langt mere mening.< tilbage