KREATIV COACHING

Coaching med kreativitet er det visuelle mere non verbale

supplement til terapeutisk samtale. Vi indlærer bedst, når

vi involverer samtlige sanser og intelligenser. Komplekse

emner bliver forståelige i denne illustrative farverige form.

Kreativ Coaching synliggør samt fastholder selv det som

umiddelbart virker uvæsentligt, men ofte er ret afgørende.

Aktive og visuelle virkemidler bruges til overskueliggørelse

af strategier, udviklings- og forandringsprocesser.


Vi folder fx papiret ud og bruger farver, billedkort eller

andre ting. Jeg faciliterer rummet, hvori du hælder tanker

og følelser. Følelser er aldrig forkerte, men fortolkninger

er det ofte. Forløbet skaber nyt perspektiv samt forbinder

og klarlægge vejen frem. Ofte skal vi gennem mørket

for at kunne se lyset forude.


Som aktiv deltager i eget liv har du mulighed til at forme

livet ønskeligt. Du kan påvirke fremtiden, hvis du vælger

at ville det. Vi identificerer hæmmende overbevisninger og

handlemønstre. Din forståelse udfordres og blinde vinkler

bevidstgøres, så du kan betragte en ny virkelighed med

kendskab til det du ikke vidste, at du vidste.< tilbage