PERNILLE DAM

Pernille har været selvstændig og freelance siden '98.

Udover diplomuddannelse i vejledning & coaching samt

to mentoruddannelser er Pernille certificeret stresscoach,

facilitator og ildsjælecoach for børn og unge. Pernille

arbejder professionelt med coaching og tilbyder sessions

i eget regi samt forløb i virksomheder og på skoler, hvor

der er brug for håndholdt indsats eller gruppesessions.


Pernille er oprindelig uddannet Grafisk Designer og

Art Director. Kreativiteten bruges illustrativt i coaching

gennem grafisk facilitering og visuelle metoder.


For at høste frugten, må du først plante frøet, pleje dine

rødder og lade dine blomster bestøve. Mens træet vokser,

går Pernille stille omkring som den gode gartner, vander,

gøder og klipper de visne skud. Ukrudt luges, blomster

plejes og kompostbunkerne omsættes til brugbar muld.


HVORFOR MÆLKEBØTTE?

Mælkebøtten med kraft og saft, kan vi mennesker lære

en hel del af. Planten med ukuelig vilje og mod på livet.

Knækkes stænglen spredes blomsterfrø og skabes vækst

andetsteds. Brændes den af består roden, og dér spires

på ny. Graves den op sættes atter rødder, hvorend den

ender. Og er det skyggefuldt, krænger den sig hen hvor

solen bor. Hvor der er vilje, er der vej. Livet kommer ikke

an på, hvordan du har det, men hvordan du tager det.


HVORFOR GARNNØGLE?

Garnnøglet trækker en tråd efter dig på livets vej. Når

det bliver indviklet, så husk at fare vild også er en måde

at finde vej på. Hold i tråden, og find tilbage. Og lad ikke

garnet binde eller begrænse dig. Det er din livsline som

tager udgangspunkt i dine værdier. Tag føring ellers gør

andre det for dig. Selv katten vil gerne puffe garnet på

afveje? Skriv opskriften for eget liv, slå maskerne op og

tag dem én for én - ønskeligt og målrettet. Bliv ikke viklet

ind i fastholdelse af fortidens forældede tankemønstre

og uvaner - bryd marionetdukke snoren som styrer dig.

Vælg frigørelse og egne leveregler. Garnnøglet vokser

støt - formet af livserfaring. Både knudekludder og flow

vikles ind. Resultatet af dine handlinger - er dit liv.< tilbage