ART COACHING & TAROT COACHING

Art Coaching baseres på intuition og kreativitet. En let

og legende metode, hvor de indre oplevelser og ubevidste

fortællinger kommer frem. Vi starter med en coachsession

hvorefter du får som opgave at kréere et lille kunstværk.


Du kan benytte akvareller og farvestifter, oliemaling eller

klip og klister collage etc. Der kræves ingen kunstneriske

forudsætninger for at vælge denne farverige metode.


Kreativiteten er fundamental for din udvikling. En basal

nødvendighed for at håndtére de svære situationer samt

betragte livet innovativt. Som coach og sparringspartner

vil jeg italesætte dit kunstværk, udforske og spørge ind

til din kreation, dine tanker, fornemmelser etc.


Tarot Coaching er løsningen, hvis du ikke vil kréere,

men elsker den visuelle uhøjtidelige tilgang til samtalen.

Via Coach Cards med symbolske illustrationer, belyses

det som særligt i underbevidstheden påvirker dig.


Coachingen er for alle - særligt dem som har svært ved

at sætte ord på. Det er et effektivt redskab til erkendelse,

selvindsigt, til læring og berigende perspektivering.


Art Coaching baseres på livet her og nu. En kognitiv

antagelse om, at vores opfattelse af verden styrer både

følelser og adfærd. Tarot Coaching omfatter fortiden,

nutiden og fremtiden. Vi identificerer dine hæmmende

overbevisninger og handlingsmønstre. Følelser er aldrig

forkerte, men fortolkninger er det ofte. Din forståelse

udfordres og dine ubevidste issues bevidstgøres, så du

konstruktivt kan betragte en anden virkelighed. Du får

kendskab til det du ikke vidste, at du vidste. Ofte skal

vi helt ind i mørket for at komme gennem det, og for

klogere med nyt perspektiv at skimte lyset forude.< tilbage