TERAPEUTISK STRESSCOACHING

Coaching kan med gode spørgsmål og læring flytte din

tilstand fra uro til indre fred og frihed. Brobygning mellem

hvor du befinder dig nu, og hvor du vil hen. Terapeutisk

coaching er for dig som søger dybere personlig udvikling.

Tankemønstre brydes, selvindsigt øges og blikket vendes

mod nye betragtninger og muligheder. Holistisk arbejdes

der med følelsesforløsende terapi - balancen mellem

hjerne og hjerte så autencitet og integritet selvkærligt

kan udleves og sjælen næres sprituelt.


Stress er tegn på, du i en længere periode har svigtet

dig selv. Stress er kroppens måde at sige fra, inden det

får seriøse helbredsmæssige konsekvenser. Det er som at

skære rødderne af mælkebøtten, og sætte blomsten i en

vase. Den vil visne uden vand og jordforbindelse.


Halvdelen af din stress skabes af dine tanker. Bekymrer

du dig fremfor at leve i nuét, eller er du typen som pleaser

andre. Det er svært at erkende stress som langsomt kommer

snigende og bliver det nye normale tempo. Og når først du

er 'fartblind', er det svært selv at gøre noget ved det.


Med terapeutisk coaching får du essentiel selvindsigt,

kommer i balance og genskaber empowerment. Du får syn

for egne stressårsager og stresssignaler, så overload kan

forvandles til overskud og livsglæden vende tilbage.


Vil du styrke selvværd og selvtillid, ændre begrænsende

overbevisninger og varetage egen integritet? Vil du blive

bevidst om det ubevidste og rationelt kunne vælge dine

reaktioner? Så må du udfordre dig selv - forandring

kræver handling og reframing af opfattelser.< tilbage